Usługi

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA (leczenie próchnicy)

Stomatologia zachowawcza zajmuje się zapobieganiem i leczeniem skutków próchnicy. Dzisiejsza, nowoczesna stomatologia zachowawcza umożliwia leczenie ubytków zębowych metodami minimalnie inwazyjnymi, pozwalającymi na oszczędzanie tkanek własnych zęba.

W zakres stomatologii zachowawczej wchodzą między innymi:

 • bardzo estetyczne wypełnienia kompozytowe z najnowszej jakości materiałów utwardzane światłem,
 • wypełnienia glassjonomerowe,
 • leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych,
 • rekonstrukcje (odbudowa) złamanych i przebarwionych zębów materiałem kompozytowym.

ENDODONCJA

Leczenie kanałowe (endodontyczne) wykonywane jest w przypadku powstania nieodwracalnych procesów zapalnych miazgi zęba (naczyń krwionośnych i nerwu), będących zazwyczaj konsekwencją zaniedbanej próchnicy. Polega na mechaniczno-chemicznym oczyszczeniu i odkażeniu oraz szczelnym wypełnieniu kanałów korzeniowych, co pozwala na zachowanie zęba w jamie ustnej przez wiele lat. 

Leczenie kanałowe przeprowadzamy przy użyciu powiększających przyrządów optycznych - mikroskopu oraz endometru i mikrosilnika endodontycznego.

W trakcie leczenia posługujemy się radiowizjografią, co umożliwia kontrolować postęp leczenia. Jeśli sytuacja tego wymaga wykonujemy tomografię komputerową.

ORTODONCJA

Ortodoncja zajmuje się leczeniem wad zgryzu oraz nieprawidłowości w ustawieniu zębów. Leczenie ortodontyczne prowadzimy zarówno u dzieci jak i dorosłych.

W zakres ortodoncji wchodzą między innymi:

 • konsultacje ortodontyczne,
 • diagnostyka ortodontyczna (zdjęcie pantomograficzne oraz cefalometryczne, modele diagnostyczne),
 • profilaktyka ortodontyczna,
 • leczenie aparatami wyjmowanymi (personalizowane aparaty kolorowe), 
 • leczenie aparatami stałymi: metalowymi, rodowanymi, estetycznymi, 
 • leczenie z użyciem miniimplantów,
 • leczenie retencyjne.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się głównie zabiegami w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy oraz tkanek miękkich jamy ustnej. Pozwala też na przygotowanie jamy ustnej do zabiegów specjalistycznych takich jak wszczepianie implantów czy leczenie protetyczne.

W zakres chirurgii stomatologicznej wchodzą między innymi:

 • konsultacje chirurgiczne z diagnostyką radiologiczną,
 • pełen zakres ekstrakcji (usuwania) zębów mlecznych i stałych,
 • chirurgiczne usuwanie zębów całkowicie i częściowo zatrzymanych (ósemek), zębów nadliczbowych i nietypowo położonych,
 • odsłanianie zębów do celów ortodontycznych,
 • plastyka połączeń z zatoką szczękową,
 • resekcje wierzchołka korzeni,
 • zabiegi sterowanej regeneracji kości,
 • gingivectomia (plastyka dziąsła),
 • zabiegi laserowe,
 • leczenie osoczem bogatopłytkowym.

PROTETYKA

Leczenie protetyczne obejmuje uzupełnianie utraconych lub przebarwionych tkanek zęba oraz pojedynczych i mnogich braków zębowych. 

Braki zębowe mogą mieć negatywne konsekwencje zdrowotne, a występujące w obrębie zębów przednich źle wpływają na samopoczucie i pewność siebie.

W zakres protetyki stomatologicznej wchodzą między innymi:

 • korony,
 • mosty,
 • korony i mosty akrylowe jako tymczasowe uzupełnienia,
 • wkłady koronowo – korzeniowe,
 • wkłady (inlay) i nakłady (onlay) oraz nadkłady (overlay),
 • protezy zębowe (częściowe, całkowite, szkieletowe, na implantach),
 • szyny relaksacyjne,
 • uzupełnienia pełnoceramiczne i cyrkonowe.

IMPLANTOLOGIA

Implantologia umożliwia odbudowę braków zębowych na wkręcanych w kość implantach. Dzięki niej marzenia o odzyskaniu własnego, naturalnego uśmiechu są w zasięgu ręki. Implant jest nowym korzeniem, który zostaje wprowadzony w miejsce po utraconym zębie.

PERIODONTOLOGIA

Periodontologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób dziąseł i przyzębia.

W zakres periodontologii wchodzą między innymi:

 • scaling (usuwanie kamienia) naddziąsłowy i poddziąsłowy,
 • kiretaż,
 • pokrywanie recesji dziąsła,
 • leczenie błony śluzowej jamy ustnej,
 • podcięcie i plastyka wędzidełka,
 • szynowanie zębów,
 • wydłużanie klinicznej korony zęba,
 • gingivectomia (plastyka dziąsła),
 • przeszczepy i regeneracja kostna.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Stomatologia estetyczna pomaga przywrócić piękny uśmiech podczas jednej wizyty. Umożliwia odbudowę zębów przednich licówkami kompozytowymi oraz estetyczną odbudowę zębów startych, złamanych lub przebarwionych.

PROFILAKTYKA

Profilaktyka stomatologiczna ma bardzo duże znaczenie w zapobieganiu próchnicy oraz innym chorobom jamy ustnej. W Centrum Stomatologii Piątkowo przeprowadzamy następujące zabiegi, które wchodzą w skład profilaktyki:

 • ultradźwiękowe usunięcie kamienia nazębnego (scaling),
 • piaskowanie,
 • flouryzacja,
 • lakierowanie,
 • lakowanie,
 • ICON - nieinwazyjne usuwanie odwapnień (białych plam) na szkliwie,
 • instruktaż higieny jamy ustnej.

RENTGENTODIAGNOSTYKA

Badania radiologiczne mają ogromne znaczenie dla prawidłowej diagnostyki i leczenia stomatologicznego. W Centrum Stomatologii Piątkowo wykonujemy pełen zakres obrazowania diagnostycznego:

 • zdjęcia pantomograficzne (panorama),
 • zdjęcia zębowe,
 • tomografia komputerowa,
 • zdjęcia cefalometryczne.